Se va construi un nou hipodrom în judeţul Constanţa, la Ovidiu

Se vor pune bazele unui nou hipodrom în judeţul Constanţa, la Ovidiu. Proiectul a ajuns în atenţia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, investitorul fiind Simona Nicoleta Butucă. Aceasta a depus la APM un memoriu de prezentare necesar emiterii acordului de mediu.

Amplasamentul este situat pe strada H. Barbat Spiridon, numărul 1, orașul Ovidiu. Investitorul propune „Construire imobil P+1Etaj clădire administrativă și restaurant la parter, piscină, anexe, grup sanitar, bar, construire imobil parter, grajduri cai, imobil parter, grup sanitar, dușuri cai, imobil parter, magazii”.

Beneficiarul a solicitat prin tema de proiectare dezvoltarea obiectivului deja aflat pe amplasament, prin construirea mai multor clădiri având diferite funcțiuni. Perioada de implementare propusă este de 12 luni de la anunțul de începere a lucrărilor, după emiterea autorizației de construire.

Terenul are o suprafață, din acte și măsurători, de 5 hectare. Conform certificatului de urbanism nr. 420/05.10.2021, terenul este încadrat in categoria de folosință arabil, iar destinația acestuia a fost reglementată prin PUZ aprobat cu H.C.L. Ovidiu nr. 145 din 30.10.2019, pentru introducere în intravilan, în vederea construirii: zonă de agrement- hipodrom.

Imobilul va dispune de un restaurant cu o capacitate de maxim 60 de persoane, piscină, anexe, grajduri pentru cai etc. Zona unde se propune această investiție este formată din terenuri agricole, ocupate de culturi cerealiere sau de viță-de-vie și situat la 1,2 km de zonele de locuit. Conform memoriului de arhitectură, la finalizarea lucrărilor se vor înființa spații verzi pe o suprafață totală de 25.000 mp și se vor planta în jur de 700 de copaci.

sursa foto Hipodrom Mangalia